Vermicelli with Square Crab Spring Rolls

Bún Nem Cua Bể (Chả Giò Cua)

Bún, Nem Cua (Chả Giò Cua)

69.000 đ

Sản phẩm tương tự

Bún Chả Thuần Việt ( Chả Viên + Ba Rọi)
Bún Chả Thuần Việt ( Chả Viên + Ba Rọi)
10 đ
Bún Chả Hà Nội (Chỉ Lấy Ba Rọi)
Bún Chả Hà Nội (Chỉ Lấy Ba Rọi)
10 đ
Bún Chả Hà Nội (Chỉ Lấy Chả Viên)
Bún Chả Hà Nội (Chỉ Lấy Chả Viên)
10 đ
1
VND
one-1