Danh mục sản phẩm

Giá tiền

VND
VND

Tìm kiếm

Đùi Nướng Gà Thêm
Đùi Nướng Gà Thêm
49.000 đ
Sườn Non Nướng Thêm
Sườn Non Nướng Thêm
59.000 đ
Sườn Nướng Thêm
Sườn Nướng Thêm
45.000 đ
Ba Rọi Thêm
Ba Rọi Thêm
49.000 đ
Thịt Xiên Nướng Thêm
Thịt Xiên Nướng Thêm
45.000 đ
Xá Xíu Thêm
Xá Xíu Thêm
49.000 đ
Chả Trứng Thêm
Chả Trứng Thêm
18.000 đ
Trứng Ốp La Thêm
Trứng Ốp La Thêm
12.000 đ
Chả Giò Thêm
Chả Giò Thêm
15.000 đ
Bì Thêm
Bì Thêm
12.000 đ
Thịt Kho Tiêu Thêm
Thịt Kho Tiêu Thêm
39.000 đ
CÁ HÚ THÊM
CÁ HÚ THÊM
39.000 đ
Cá Thu Nhật Kho Tiêu Thêm
Cá Thu Nhật Kho Tiêu Thêm
39.000 đ
Cơm Thêm
Cơm Thêm
9.000 đ
Bún Thêm
Bún Thêm
8.000 đ
Ba Rọi Thêm (Của Bún Chả)
Ba Rọi Thêm (Của Bún Chả)
40.000 đ
Chả Viên Thêm
Chả Viên Thêm
10.000 đ
Nem Cua Bể (Chả Giò Cua)
Nem Cua Bể (Chả Giò Cua)
30.000 đ