Combo The Nguyen

Combo The Nguyen

1 cơm sườn nướng, 1 cơm thịt quay xá xiu, 2 canh gân bò dưa chua, 1 trứng ốp la, 1 bì thêm, 2 tắc ép

Giá bán :
175.000 đ

Sản phẩm tương tự

1
VND
one-1