Sweet Sour Soup With Shrimp

Canh Chua Tôm

Tôm,đậu bắp, cà chua, giá, dọc mùng,..

Giá bán :
19.000 đ
1
VND
one-1