Pork Stuffed Bitter Melon Soup

Canh Khổ Qua Nhồi

Thịt xay, khổ qua,...

Giá bán :
19.000 đ
1
VND
one-1