Steamed broken rice with fried egg

Cơm Ốp La

Cơm tấm, ốp la, rau ăn kèm,...

Giá bán :
35.000 đ
1
VND
one-1