Steamed Broken Rice With Pork Pie

Cơm Chả

Cơm tấm, chả trứng, rau ăn kèm,..

Giá bán :
39.000 đ
1
VND
one-1