Steamed Broken Rice With Shredded Pork Skin And Pork Pie

Cơm Bì - Chả

Cơm tấm, chả trứng, bì, rau ăn kèm,...

Giá bán :
35.000 đ
1
VND
one-1