Steamed broken rice and meat poached

Cơm Thịt Kho Tiêu

Cơm tấm, thịt kho tiêu, rau ăn kèm,...

Giá bán :
55.000 đ

Sản phẩm tương tự

Cơm Cá Hú Kho Tộ
Cơm Cá Hú Kho Tộ
49.000 đ
Cơm Cá Thu Nhật Kho Tiêu
Cơm Cá Thu Nhật Kho Tiêu
49.000 đ
1
VND
one-1