Steamed broken rice and meat poached

Cơm Thịt Kho Tiêu

Cơm tấm, thịt kho tiêu, rau ăn kèm,...

Giá bán :
55.000 đ
1
VND
one-1