Steamed Broken Rice With Braised Basa Fish

Cơm Cá Hú Kho Tộ

Cơm tấm, cá hú kho tộ, rau ăn kèm,...

Giá bán :
55.000 đ

Sản phẩm tương tự

Cơm Thịt Kho Tiêu
Cơm Thịt Kho Tiêu
49.000 đ
Cơm Cá Thu Nhật Kho Tiêu
Cơm Cá Thu Nhật Kho Tiêu
49.000 đ
1
VND
one-1