• Cơm_cá_thu_nhật_kho_tiêu_(nghiêng).jpg
  • Cơm_cá_thu_nhật_kho_tiêu_(trên).jpg

Cơm Cá Thu Nhật Kho Tiêu

Cơm tấm, cá thu nhật, rau ăn kèm,...

Giá bán :
55.000 đ
1
VND
one-1