Grilled Bacon (600G)

Ba Rọi Nướng (600g)

      

Giá bán :
129.000 đ

Video on how to bake bacon in an oil-free fryer

Video on how to bake bacon in an oil-free fryer

Sản phẩm tương tự

Combo 1 (Cho 5 Người)
Combo 1 (Cho 5 Người)
189.000 đ
Combo 2 (Cho 5 Người)
Combo 2 (Cho 5 Người)
189.000 đ
Combo 3 (Cho 5 Người)
Combo 3 (Cho 5 Người)
189.000 đ
Combo 4 (Cho 10 - 15 Người)
Combo 4 (Cho 10 - 15 Người)
349.000 đ
Sườn Ướp Nướng (600g)
Sườn Ướp Nướng (600g)
129.000 đ
Thịt Quay Xá Xíu (600g)
Thịt Quay Xá Xíu (600g)
129.000 đ
Cơm Tấm (1000g)
Cơm Tấm (1000g)
20.000 đ
Củ Cải Chua Ngọt (500g)
Củ Cải Chua Ngọt (500g)
39.000 đ
Nước Mắm Cơm Tấm (500g)
Nước Mắm Cơm Tấm (500g)
20.000 đ
1
VND
one-1