Char Siu Pork (600G)

Thịt Quay Xá Xíu (600g)

Nước sốt ăn kèm (100g)

Giá bán :
129.000 đ

Video on how to bake char siu in an oil-free fryer

Video on how to bake char siu in an oil-free fryer

1
VND
one-1